Grafika

 

Zainstalowanie zestawu solarnego Schüco w domu zapewnia oszczędności w kosztach podgrzania wody użytkowej w wysokości 65% rocznie

oraz podnosi o klasę wyżej klasyfikację energetyczną budynku!

 

Prezentowane obliczenia zostały wykonane dla typowej rodziny 3-osobowej, przy zastosowaniu zestawu solarnego Compact II, składającego się z dwóch kolektorów linii Compact zainstalowanych na południowej połaci dachu, z zasobnikiem c.w.u. o pojemności 300 litrów. Symulację wykonano w oparciu o specjalistyczny program do kalkulacji energetycznej systemów solarnych TSol. Powszechnie uznany i stosowany w Unii Europejskiej.

 

Lewy wykres: czerwone słupki obrazują pokrycie zapotrzebowania na energię po podgrzania wody zapewnioną przez system solarny

w poszczególnych miesiącach roku.

Prawy wykres: pomarańczowe pole to zapotrzebowanie na energię do podgrzania wody w roku, natomiast żółte to pokrycie zapotrzebowania przez system solarny.

 

Pokrycie zapotrzebowania na c.w.u. przez system solarny