Grafika

Słońce jako źródło energii

 

Światowe zasoby źródeł energii

 Światowe zasoby surowców naturalnych wydają się nieograniczone. Nie jest to jednak prawda. Na wykresie przedstawiono szacunkowe prognozy dotyczące wielości zapasów czterech podstawowych surowców. Określają one na ile jeszcze lat szacuje się możliwość ich przemysłowej eksploatacji :  

 

Uran ca. 40 lat 

 

Węgiel ca. 105 lat  

 

Gaz ziemny ca. 65 lat  

 

Ropa naftowa ca. 40 lat