Grafika

Napromieniowanie roczne w Polsce, zależne od miesca

wynosi od 975 do 1025 kWh/m2 rok