Grafika

Oferta zestawów solarnych linii Compact – "na dach"
w 36-miesiecznym Kredycie Solarnym z dofinansowaniem do 45% kapitału


(*) Ceny brutto z VAT, dotyczą standardowych warunków montażu i są uzależnione m.in. od stanu konstrukcji dachu i rodzaju pokrycia dachowego oraz istniejącego systemu c.w.; oraz powierzchni użytkowej budynku do doprecyzowania po wizji lokalnej obiektu i zweryfikowaniu powierzchni zgodnie z przepisami o VAT
                    
(**) Oferta finansowania uzależniona jest od pozytywnej decyzji kredytowej Banku WBS oraz spełnienia kryteriów Programu Priorytetowego NFOŚiGW „Program dla przedsięwzięć w zakresie OZE i obiektów wysokosprawnej kogeneracji – Część 3)”