Grafika

Uzyski działającej instalacji solarnej 'Premium III wschód-zachód'

 

Przedmiotem monitorowania w ujęciu dobowym jest instalacja solarna Schüco, typ ‘Premium III wschód-zachód’, zainstalowana w domu jednorodzinnym w Wilanowie, zamieszkałym przez rodzinę 4-osobową.

 

Przyjęto zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową w ilości około 60 litrów na osobę na dobę, tj. łącznie 250 litrów na dobę. Ustawiono zadaną temperaturę wody użytkowej w zasobniku na poziomie 48 ˚C.

 

W skład instalacji wchodzą dwa pola kolektorów linii Premium: dwa kolektory zainstalowane w połaci zachodniej i jeden kolektor zainstalowany w połaci wschodniej. Wszystkie w pełni zintegrowane z płaszczyzną dachu, pokrytym dachówką ceramiczną. Poszczególne pola kolektorów obsługują dwie stacje solarne Schüco, sterowane regulatorem solarnym Duo. System ten połączony jest ze zbiornikiem solarnym ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) o pojemności 500 litrów.

 

Monitorowane uzyski działania powyższej instalacji solarnej są prezentowane dla każdego dnia, począwszy od 01 marca 2011 roku i codziennie aktualizowane.