Grafika

Uzyski działającej instalacji solarnej 'Premium III wschód-zachód' w grudniu 2011r.

 

 

Lewy wykres: niebieskie słupki pokazują, do jakiej temperatury system solarny podgrzał 250 litrów wody (zapotrzebowanie dobowe) w danym dniu miesiąca. Czerwona linia przedstawia wymaganą temperaturę wody w zasobniku, zadaną przez użytkownika.

 

Prawy wykres: zielone słupki obrazują pokrycie zapotrzebowania na ciepła wodę użytkową (c.w.u.) przez system solarny w każdym dniu miesiąca, w ujęciu procentowym. Czerwona linia przedstawia zapotrzebowanie, jako 100%.

 

Średniomiesięczne pokrycie zapotrzebowania na c.w.u. w grudniu 2011r. :