Grafika

Podstawowe zalety systemów solarnych SEI Energy

• Kompletna instalacja od jednego producenta: kolektory termalne, bufory wody,
  automatyka, stacje solarne

 

• Łatwosc i możliwość dostosowania do wszystkich zródeł ogrzewania
  (kotłownia gazowa, olejowa, węzeł cieplny)

 

• Kompletny system montażowy niewymagający dodatkowych obcych elementów

 

• Najnowocześniejsza budowa kolektora termalnego:

 

 

                 • jedna z największych powierzchni absorbera na rynku: 2,71 m²

 

                 • pokrycie przeźroczystym szkłem

 

                 • absorber na całej powierzchni kolektora

 

                 • selektywna powłoka “Sunselect”

 

                 • układ meandryczny rur

 

                 • technika połączeń: specjalne luty

 

                 • ramy do systemu montażowego