Grafika

Podstawowe zalety systemów solarnych SEI Energy

• Kompletna stacja solarna:

 

 

                 • odpowietrzenie systemu


                 • wskaźnik przepływu


                 • specjalna pompa solarna


                 • kompaktowa izolacja cieplna


                 • zawór blokujący z zaworem zwrotnym


                 • 6 barowy zawór bezpieczenstwa


                 • manometr


                 • przyłączenie naczynia przeponowego


                 • przyłączenie napełniania i płukania


                 • zamocowany cokół regulatora